Kostel na záPraží

KDO JSME

PŘIJĎTE NA RANDE!

 Od října budou v Úholičkách probíhat Manželské večery. Ať už se vám v manželství daří dobře nebo něco skřípe, vždycky je dobré investovat do vašeho vztahu nebo si udělat čas jeden na druhého. Kurz sestává z osmi setkání, která budou probíhat vždy v neděli od 17 – 19 h. v obecní stodole v Úholičkách (Náves 10) od 2.října. do 20.11. 2022.

Neváhejte pozvat i své přátele, kteří by tuto možnost třeba rádi využili.

Komu je určen kurz Manželské večery?

každému páru, který na sobě chce pracovat a společně investovat do svého vztahu:

o   Stav manželství: Máte-li hezké manželství, kurz vám pomůže jej dále zlepšit a posílí vaše dobré návyky. Většina hostů kurzu jsou páry, které mají pěkný vztah. Na druhou stranu, zakoušíte-li v manželství potíže, kurz vám poskytne praktické dovednosti, které vám pomohou obtíže překonat. Páry, které již žily odděleně, využily kurz jako příležitost ke smíření a nalezení cesty zpět.

o   Délka manželství: Na tom, zda v manželství žijete méně než tři roky nebo více než třicet let, vůbec nezáleží.

o   Životní filozofie: Ačkoliv je kurz založen na křesťanských principech, je určen naprosto všem párům. Principy, o kterých se mluví na kurzu, jsou vhodné pro každého. Diskuse o víře nejsou obsahem kurzu.

o   Způsob soužití: Kurz je otevřen všem párům, které spolu žijí, ať už to je v manželství nebo ne. Pokud spolu žijete už dlouhou dobu nebo spolu máte děti, tento kurz je určen i vám (pokud jste zasnoubení a manželství teprve plánujete, bude pro vás vhodnější kurz Příprava na manželství.

Jak vypadá večer na kurzu?

o   Občerstvení: každý večer začíná občerstvením v příjemném prostředí. Chceme, abyste se u svých stolků cítili jako na rande. Je to Váš večer!

o   Téma večera: vždy po krátkém občerstvení následuje krátké video, které přinese mnoho praktických principů, příběhů ze života i inspirativních nápadů. Kurz je založen na křesťanských principech, ale je určen každému páru bez rozdílu životní filozofie.

o   Káva a čas na diskusi: jádrem večera jsou cvičení v příručkách, které se střídají se sledováním videa. Tato cvičení Vás povedou k hlubší diskusi pouze ve dvou o tématech, na která ve spěchu všedního dne nezbývá čas. Respektujeme Vaše soukromí, o svém vztahu nemusíte nikomu nic říkat. Snažíme se vytvořit takové prostředí, abyste měli jistotu, že váš rozhovor nikdo další nezaslechne. V pozadí hraje hudba a během nejdelšího cvičení se podává káva nebo čaj a dezert.

o   Domácí cvičení: na konci každého setkání dostanete domácí cvičení, které byste spolu do příště měli udělat. Domácí cvičení nikdo nekontroluje, je čistě jen pro vás. Cvičení vám má napomoci pokračovat v započatých rozhovorech i doma.

 Témata jednotlivých večerů

o   Společný čas  společně strávený čas, milovat druhého jako sebe sama

o   Řešení konfliktů – přijímejme své odlišnosti, nezdravé způsoby zvládání konfliktů, šest kroků k řešení konfliktu

o   Síla odpuštění – přiznat si zranění, jak odpustit i těžké věci, jak začít znova

o   Rodiče partnera – vliv naší rodiny v dětství, jak vycházet s rodiči v dospělosti

o   Dobrý sex – proč je sex nejlepší v manželství, šest rad pro dobré milence

o   Umění komunikace – naslouchání, sdílení vnitřních pocitů

o   Pět jazyků lásky – láska v akci 

o   Party Manželských večerů – v čem spočívá hezké manželství?

Mohu přijít sám/sama?

Kurz je určen pouze párům. Těžištěm celého kurzu jsou rozhovory mezi partnery v soukromí u malých stolků a k tomu jsou skutečně potřeba oba. Pokud jeden z vás nebude moci některý večer přijít, můžeme vám poskytnout záznam z přednášky, abyste si mohli cvičení udělat spolu sami.

Jak se přihlásit?

Maximální kapacita je 12 párů, proto s přihlášením neváhejte. Hlásit se můžete:

1.      přes web zde: https://www.manzelskevecery.cz/course/find : počkejte, až se načte stránka, sjeďte myší níže na mapu s nadpisem „PREZENČNĚ“ , hledejte v mapě „Velké Přílepy (Úholičky nejsou vidět)“, klikněte na červenou šipku u Velkých Přílep, otevře se bílá bublina, klikněte na „(detail, kontakt)“, klikněte na „PŘIHLÁSIT SE“, přihlaste sebe i partnera.

nebo

2.      emailem na adresu daniel.jokl@kostelnazaprazi.cz do 25. září 2022, do emailu uveďte: jméno a příjmení obou partnerů, mobil a email obou, stravovací omezení (alergie apod.).

Cena kurzu činí 3 500,- Kč na pár (2 900,- Kč studenti a důchodci), peníze zašlete na č.ú.:  10 32 88 66 72/6100, var. Symbol: 1555 999. V ceně jsou obsaženy 2 knížky pro účastníky kurzu, nájem a občerstvení.

Těšíme se na Vás!

Daniel a Jana Joklovi

KOSTEL NA ZÁPRAŽÍ
Naše obec překypuje nejrůznějšími aktivitami pro všechny generace. Tak
jsme s manželkou dlouho přemýšleli, čím bychom mohli přispět my?

O Štědrém dnu jsme zkusili společné zpívání koled. Přišlo přes 70 lidí z
Úholiček a okolí. Hráli a zpívali profesionálové i laici.

Před 3 lety jsme se začali setkávat 1x měsíčně na společné popovídání a
kreativní čtení Bible. Chodí nás cca 10 z Úholiček a okolí. Velká část čte
Bibli víceméně poprvé, ale všichni přispívají svými postřehy, a tak se vzájemně
obohacujeme. Společně tak objevujeme novou inspiraci pro praktický život.

Aktuálně vznikla i studentská skupinka kreativního čtení Bible, která je
otevřena dalším zájemcům.

Proč tedy nezkusit založit v Úholičkách „kostel“. Nejde nám primárně
o budovu, dnes je vše virtuální, ale o společenství lidí, kde bude Bůh
přirozeně mezi nimi. (Zaznamenali jsme diskusi hasičská stanice kontra
kostel. Chceme hasiče ubezpečit, že není naším záměrem měnit účel hasičské
zbrojnice a velmi si vážíme Vaší obětavé práce i přirozeného směřování
dětí  k pomoci druhým.)

Co by takový „kostel“ představoval konkrétně? V KOSTELE NA ZÁPRAŽÍ
nedělíme lidi na věřící a nevěřící, jsou vítáni  všichni.
Aktivity chceme rozšiřovat podle Vašeho zájmu, na  rozjezd jsme
připravili:

• kreativní čtení Bible v angličtině s rodilým mluvčím
• kreativní čtení Bible v češtině
• 16. (od 19 h) – 17. září (od 10 h) modlitební karavan
• 2. října – 20. listopadu Manželské večery
• 11. prosince vánoční bohoslužba ve stodole od 17 h
• 24. prosince Štědrý den zpívání koled na návsi od 13 h
• od ledna 1x měsíčně bohoslužby ve stodole, vždy poslední neděli v
měsíci od 17 h

Budeme rádi, když do KOSTELA NA ZÁPRAŽÍ nahlédnou  jak ti, kteří do
kostela zatím nenašli cestu, tak i věřící křesťané z jiných církví, kteří by se
rádi připojili k lokálnímu společenství. Prostě máme rádi obohacení různými
způsoby víry a důrazy. Také vítáme mezi námi mladší i starší, majitele
tlačítkových telefonů, ale také Apple(isty) i Android(isty).

„Pojďte se přesvědčit, jak dobrý je Bůh. Blaze každému, kdo na něj
spoléhá
.“ Bible – Žalm 34,9

Daniel a Jana Joklovi

Váš kostel Na Zápraží

více na www.kostelnazaprazi.cz

P.S. Jsme součástí státem uznané Církve bratrské www.cb.cz,
která navazuje na odkaz Jana Husa, J. A. Komenského a Jednoty bratrské. Jedním
z významných sympatizantů naší církve byl prezident T. G. Masaryk; možná znáte
jeho výrok: „JEŽÍŠ, ne CAESAR, toť smysl našich dějin a demokracie.“.


MODLITEBNÍ KARAVAN

Je součástí mezinárodní ekumenické iniciativy modliteb 24/7, která začala otevřením první modlitební místnosti v Anglii roku 1999. V České republice fungují modlitby 24/7 od roku 2007 a byly již otevřeny ve více než 49 městech.

Modlitební karavan cestuje do různých měst a obcí, kde spolupracuje s místní církví. Lidem nabízí zdarma kávu, možnost popovídání a v případě zájmu modlitby. Karavan bude na nádvoří před obecní stodolou v Úholičkách v pátek 16.9. od 19 h a v sobotu 17. září od 10 h do večera.

Těšíme se na Vás!

Ing. Daniel Jokl a Jana Joklová

 

  • daniel.jokl@kostelnazaprazi.cz
  • 724 841 722
  • Bohoslužby: od ledna 2023 vždy poslední neděli v měsíci od 17 hod. ve dvoře ve stodole: Náves 10, Úholičky, Praha – západ

Odpovědný kazatel: Pavel
Plchot

KOSTEL NA ZÁPRAŽÍ

Sbor Církve bratrské v
Praze 6 https://www.cb6.cz/

Evropská 552/88, 160 00,
Praha 6

Registrace u Ministerstva
kultury č.e. 4-040/1995

IČO: 63110636

DIČ: Nejsme plátci DPH

Bankovní spojení

Equa bank a.s.

Karolinská 661/4,

186 00 Praha 8

č. ú.: 1032886672/6100 var.
symbol: 1555

KONTAKT


Načítání