Kdo jsme

Kostel znamená společenství

Nejde nám primárně o budovu, dnes je vše virtuální, ale o společenství lidí, kde bude Bůh přirozeně mezi nimi.

V kostele na záPraží nedělíme lidi na věřící a nevěřící, jsou vítáni  všichni. Aktivity chceme rozšiřovat podle Vašeho zájmu.

Více o aktivitách

Naše začátky

O Štědrém dnu jsme zkusili společné zpívání koled. Přišlo přes 70 lidí z Úholiček a okolí. Hráli a zpívali profesionálové i laici.

Před 3 lety jsme se začali setkávat 1x měsíčně na společné popovídání a kreativní čtení Bible. Chodí nás cca 10 z Úholiček a okolí. Velká část čte Bibli víceméně poprvé, ale všichni přispívají svými postřehy, a tak se vzájemně obohacujeme. Společně tak objevujeme novou inspiraci pro praktický život.

Aktuálně vznikla i studentská skupinka kreativního čtení Bible, která je otevřena dalším zájemcům.

Náš kostel a Církev bratrská

Jsme součástí státem uznané Církve bratrské, která navazuje na odkaz Jana Husa, J. A. Komenského a Jednoty bratrské. Jedním z významných sympatizantů naší církve byl prezident T. G. Masaryk; možná znáte jeho výrok: „JEŽÍŠ, ne CAESAR, toť smysl našich dějin a demokracie.“

Více o Církvi bratrskéVíce o historii Církve bratrské

Vedení kostela

Daniel a Jana Joklovi

vedení kostela

daniel.jokl@kostelnazaprazi.cz, 724 841 722

Pavel Plchot

odpovědný kazatel

Jsme součástí Církve bratrské

Kostel na záPraží
Sbor Církve bratrské v Praze 6
Evropská 552/88, 160 00, Praha 6

Registrace u Ministerstva kultury č.e. 4-040/1995

IČO: 63110636
DIČ: Nejsme plátci DPH

Bankovní účet: 67110722/5500
do zprávy pro příjemce prosím napište svůj email, abychom Vám mohli na začátku roku zaslat potvrzení o darech.

Více o Církvi bratrské Dejvice

Zajímavý pořad

Co lidé v duchovní oblasti hledají a jaké formy posvátna jsou pro ně přitažlivé?

Spustit pořad